Tools

Tools

Polishing Concrete Machine (เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต)
เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต
เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต
เครื่องปั่นเงาความเร็วสูง
เครื่องปั่นเงาความเร็วสูง
เครื่องปั่นเงาความเร็วสูง
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดเดินตาม)
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดเดินตาม)
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดเดินตาม)
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดนั่งขับ) GX690
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดนั่งขับ) GX690
เครื่องขัดมันพื้นคอนกรีต (ชนิดนั่งขับ) GX690
เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำ ขนาด 80 ลิตร
เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำ ขนาด 80 ลิตร
เครื่องดูดฝุ่น/ดูดน้ำ ขนาด 80 ลิตร
เครื่องขูดผิวหน้าคอนกรีต (Scarify Machine)
เครื่องขูดผิวหน้าคอนกรีต (Scarify Machine)
เครื่องขูดผิวหน้าคอนกรีต (Scarify Machine)
พื้นอีพอกซี่, พื้นพียูคอนกรีต, พื้นคอนกรีตขัดเงา, พื้นคอนกรีตขัดมัน, พื้นกันรั่วซึม, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, เคลือบพื้นอีพอกซี่, Epoxy, PU Concrete, Waterproof, Floor Hardener, Epoxy Coating, ทำความสะอาดล้างพื้น, เคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี, Clear Wax & Color Wax, เคลือบเงาคอนกรีต