Epoxy

Coating

เคลือบพื้นอีพอกซี่ - Epoxy Coating

การขัดพื้นแบบลิควิดฮาร์ดเดนเนอร์


อีพอกซี่ Epoxy Coating Wall System (การเคลือบพื้นอีพอกซี่ด้วยการใช้ลูกกลิ้ง)

ขั้นตอนการทำงาน
STEP 1 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY PRIMER โดยใช้ลูกกลิ้ง
STEP 2 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY PUTTY โดยใช้ลูกกลิ้ง, เกรียงปาด
STEP 3 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY COATING โดยใช้ลูกกลิ้ง

: ความหนา 150-180 ไมครอน
: ความหนา 250-280 ไมครอน


รายละเอียด
1. ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยเครื่องขัดคอนกรีต
2. ทำการลงสี รองพื้น อีพอกซี่ EPOXY Primer ด้วยลูกกลิ้ง 1 รอบ เมื่อกลิ้งเสร็จแล้ว รอแห้ง 6-10 ชม. แล้วแต่พื้นที่
3. ทำการลงสี ทับหน้า อีพอกซี่ EPOXY Putty เที่ยวแรก ด้วยลูกกลิ้งหรือเกรียงปาดรอแห้งประมาณ 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่
4. ทำการลงสี ทับหน้า อีพอกซี่ EPOXY Coating เที่ยวสุดท้าย ด้วยลูกกลิ้งรอแห้งประมาณ 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่


อีพอกซี่ Epoxy Coating Floor System

ขั้นตอนการทำงาน
STEP 1 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY PRIMER โดยใช้ลูกกลิ้ง
STEP 2 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY MORTAR โดยใช้เกรียงปาด,เกลี่ย
STEP 3 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY PUTTY โดยใช้ลูกกลิ้ง,เกรียงปาด
STEP 4 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY COATING โดยใช้ลูกกลิ้ง

: ความหนา 1-3 มม.


รายละเอียด
1. ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยเครื่องขัดคอนกรีต
2. ทำการลงสี รองพื้น อีพอกซี่ EPOXY Primer ด้วยลูกกลิ้ง 1 รอบ เมื่อกลิ้งเสร็จแล้ว รอแห้ง 6-10 ชม. แล้วแต่พื้นที่
3. ทำการลงสี อีพอกซี่ EPOXY Mortar เป็นมอร์ท้ารองพื้นเพื่อเก็บรอยตามดหน้าผิวคอนกรีต แต่ไม่ช่วยในการทำระดับความหนาเมื่อทาเสร็จ รอแห้ง 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่
4. ทำการลงสี ทับหน้า อีพอกซี่ EPOXY Putty เที่ยวแรก ด้วยลูกกลิ้งหรือเกรียงปาด รอแห้งประมาณ 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่
5. ทำการลงสี ทับหน้า อีพอกซี่ EPOXY Coating เที่ยวสุดท้าย ด้วยลูกกลิ้งรอแห้งประมาณ 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่


พื้นผิวแกร่งชนิดน้ำ, Liquid Floor Hardener, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, งานเคลือบผิวแกร่ง, พื้นผิวแกร่ง


พื้นที่สำหรับงาน : โกดังเก็บสินค้าทั่วไป, พื้นที่ทางเดินในโรงงาน, พื้นที่สำหรับวางเครื่องจักร, โรงงานทั่วไป

Epoxy Coating
Epoxy Coating
Epoxy Coating
Epoxy Coating
Epoxy Coating
Epoxy Coating
พื้นอีพอกซี่, พื้นพียูคอนกรีต, พื้นคอนกรีตขัดเงา, พื้นคอนกรีตขัดมัน, พื้นกันรั่วซึม, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, เคลือบพื้นอีพอกซี่, Epoxy, PU Concrete, Waterproof, Floor Hardener, Epoxy Coating, ทำความสะอาดล้างพื้น, เคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี, Clear Wax & Color Wax, เคลือบเงาคอนกรีต