Epoxy

Self Leveling

เคลือบพื้นอีพอกซี่ - Epoxy Self-Leveling

อีพอกซี่ EPOXY Self-Leveling Floor System (การเคลือบพื้นอีพอกซี่ด้วยการใช้เกรียงปาด)


ขั้นตอนการทำงาน
STEP 1 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY PRIMER โดยใช้ลูกกลิ้ง
STEP 2 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY MORTAR โดยใช้เกรียงปาด,เกลี่ย
STEP 3 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY MORTAR PUTTY โดยใช้เกรียงปาด, เกลี่ย
STEP 4 : ติดตั้งชั้น อีพอกซี่ EPOXY SELF-LEVELLING โดยใช้เกรียงปาด, เกลี่ย

: ความหนา 2 มม. ขึ้นไป


รายละเอียด
1. ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมด้วยเครื่องขัดคอนกรีต
2. ทำการลงสี รองพื้น อีพอกซี่ EPOXY Primer ด้วยลูกกลิ้ง 1 รอบ เมื่อกลิ้งเสร็จแล้ว รอแห้ง 6-10 ชม. แล้วแต่พื้นที่
3. ทำการลงสี อีพอกซี่ EPOXY Mortar เป็นมอร์ท้ารองพื้นเพื่อเก็บรอยในชั้นนี้ จะเป็นชั้นมอร์ต้าผสมกับทรายคัดเบอร์ แล้วปาดเกลี่ยให้ทั่วบริเวณเก็บรอยต่างๆ และช่วยปรับสภาพคลื่นผิวหน้าคอน คอนกรีตเดิม ให้เรียบดีขึ้น และเป็นชั้นปรับระดับและทำความ หนาในการช่วยรับแรงให้ดียิ่งขึ้น รอแห้งประมาณ 12-15 ชม.
4. ทำการลงสี อีพอกซี่ EPOXY Putty เป็นมอร์ท้ารองพื้นเพื่อเก็บรอย และเหลี่ยมของเม็ดทรายของชั้น Mortar ทำให้ผิวเรียบสวย เมื่อทาเสร็จ รอแห้ง 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่
5. ทำการลงสี ทับหน้า อีพอกซี่ EPOXY Self-levelling ด้วยเกรียงปาดเกลี่ยรอแห้งประมาณ 12-15 ชม. แล้วแต่พื้นที่


เคลือบพื้นอีพอกซี่, EPOXY Self-Leveling, เคลือบพื้นคอนกรีต, เคลือบพื้นปูน, เคลือบพื้นระบบปาด


พื้นที่สำหรับงาน : โรงงานยา, โรงพยาบาล, โรงงานอิเลคทรอนิคส์, พื้นที่สำหรับวางเครื่องจักร, โรงงานอาหาร

Epoxy Self-Leveling
Epoxy Self-Leveling
Epoxy Self-Leveling
Epoxy Self-Leveling
Epoxy Self-Leveling
Epoxy Self-Leveling
พื้นอีพอกซี่, พื้นพียูคอนกรีต, พื้นคอนกรีตขัดเงา, พื้นคอนกรีตขัดมัน, พื้นกันรั่วซึม, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, เคลือบพื้นอีพอกซี่, Epoxy, PU Concrete, Waterproof, Floor Hardener, Epoxy Coating, ทำความสะอาดล้างพื้น, เคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี, Clear Wax & Color Wax, เคลือบเงาคอนกรีต