Epoxy Vinyl Ester Resin

FRP

เคลือบใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) - Epoxy Vinyl Ester Resin (FRP)

งานเคลือบบ่อ FRP หรือเคลือบใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส)


เหมาะสำหรับ
1. การซ่อมแซมบ่อบำบัดนํ้าเสียที่เสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนของสารเคมี
2. ห้องปฏิบัติการสารเคมี
3. บ่อกักเก็บสารเคมี
4. บำบัดนํ้าเสีย
5. ห้องเก็บแบตเตอรี่
6. พื้นผิวทีมีการสัมผัสกรด-ด่าง
7. รางนํ้า
8. ท่อส่งสารเคมี
9. แท่นฐานวางถังเคมี
10. พัดลมระบายอากาศ


คุณสมบัติ
• ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี
• ฉีดล้างทำความสะอาดง่าย
• สามารถทำงานในแนวตั้ง และแนวราบได้
• สามารถเคลือบบนคอนกรีต, เหล็ก หรือโลหะอื่นได้
• สามารถใช้กับห้องปฏิบัติการทางเคมี
• รับนํ้าหนัก หรือแรงกระแทกได้ระดับปานกลาง
• ยืดอายุการใช้งานของคอนกรีต หรือโลหะที่สัมผัสเคมีโดยตรง

FRP

เคลือบใยแก้ว, เคลือบไฟเบอร์กลาส, เคลือบ FRP, Fiberglass Reinforced Plastic


FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
พื้นอีพอกซี่, พื้นพียูคอนกรีต, พื้นคอนกรีตขัดเงา, พื้นคอนกรีตขัดมัน, พื้นกันรั่วซึม, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, เคลือบพื้นอีพอกซี่, Epoxy, PU Concrete, Waterproof, Floor Hardener, Epoxy Coating, ทำความสะอาดล้างพื้น, เคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี, Clear Wax & Color Wax, เคลือบเงาคอนกรีต