Water

Proof

ระบบกันซึม (พื้นกันรั่วซึม) - Waterproof

ระบบกันซึม (พื้นกันรั่วซึม) เป็นระบบเคลือบพื้นกันซึมโดยใช้โพลียูรีเทนกันซึมคุณภาพสูง เคลือบบนพื้นผิวคอนกรีต คุณสมบัติโพลียูรีเทนนั้นมีความยืดหยุ่นสูง ไร้รอยต่อ ทนต่อความร้อน แสงแดด และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง จึงสามารถนำไปใช้ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ โพลียูรีเทนระบบกันซึมจึงนิยมใช้เคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันการซึมของนํ้า ช่วยแก้ปัญหาคอนกรีตที่เกิดรอยร้าว รอยแยก เมื่อเจออุณหภูมิความร้อนความเย็นที่เปลี่ยนแปลง และการทรุดตัวของโครงสร้าง รวมไปถึงสามารถป้องกันการกัดเซาะของนํ้าฝน หรือการซึมของนํ้าขังอีกด้วย


ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ทำการขัดพื้นผิวที่ทำการติดตั้ง เพื่อให้เกิดความหยาบบนพื้นผิว รวมทั้งขัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวที่ทำการติดตั้ง ดูดฝุ่นทำความสะอาด (ความหยาบของผิวช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะของสีที่ทำการติดตั้ง)
2. ลง Epoxy Primer เพื่อปรับสภาพพื้นผิวคอนกรีตเดิม และช่วยประสิทธิภาพในการยึดเกาะของตัวสาร
3. ลง Poly-Urethane เป็นตัวปิดระบบขั้นสุดท้าย สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ และสามารถเพิ่มการตีเส้นตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่


คุณสมบัติ
• สามารถขจัดปัญหาการรั่วซึมของดาดฟ้าของอาคาร และห้องใต้ดินได้เป็นอย่างดี
• มีความยืดหยุ่นสูง
• ป้องกันรั่วซึมของนํ้า ทนแดด ทนฝน
• ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ลักษณะการใช้งาน
• ดาดฟ้าของอาคาร
• ห้องใต้ดิน


Polyurethane Water Proofing System

Waterproof

ระบบกันซึม, พื้นกันรั่วซึม, เคลือบกันซึมพื้นผิว


Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
Waterproof
พื้นอีพอกซี่, พื้นพียูคอนกรีต, พื้นคอนกรีตขัดเงา, พื้นคอนกรีตขัดมัน, พื้นกันรั่วซึม, พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์, เคลือบพื้นอีพอกซี่, Epoxy, PU Concrete, Waterproof, Floor Hardener, Epoxy Coating, ทำความสะอาดล้างพื้น, เคลือบแว๊กซ์ใส และแว๊กซ์สี, Clear Wax & Color Wax, เคลือบเงาคอนกรีต